Aktuality | Obchody a pohostinství | Státní subjekty a zdravotnictví | Další firmy + zájmové spolky | Fotogalerie | Kniha návštěv

Lékařská služba první pomoci

1. Stavy bezprostředně ohrožující život
(bezvědomí, koma, otravy, těžké krvácení, autonehody, astmatický stav, epileptický záchvat, píchnutí alergika včelou ...) Volat Zdravotnickou záchranou službu (ZZS) tel: 155

2. Občané schopni dopravit se k lékaři:
- LSPP Hustopeče v areálu městské nemocnice
Tel: 519 407 310
všední dny: 15:30 - 7:00, so, ne + svátky nepřetržitě 24 hodin
- Úrazová nemocnice Ponávka 6, Brno
Tel: 545 538 538
všední dny: 19:00 - 7:00, so, ne + svátky nepřetržitě 24 hodin
- Centrum dětských zdrav. služeb, Žerotínovo nám. 4/6, Brno
Tel: 542 216 511
všední dny: 16:00 - 7:00, so, ne + svátky nepřetržitě 24 hodin
- Bakešova chirurgická nemocnice, Žlutý kopec, Brno
Tel: 543 428 211
nepřetržitě 24 hodin
- Zubní pohotovost - Úrazová nemocnice Ponávka 6, Brno
Tel: 545 538 538
všední dny: 19:00 - 7:00, so, ne + svátky nepřetržitě 24 hodin
- Lékárna Koliště 47, Brno
Tel: 545 424 811
nepřetržitě 24 hodin
- Lékárna Kobližná 7, Brno
Tel: 542 212 110
nepřetržitě 24 hodin

3. Občané bez možnosti vlastní přepravy s náhlou závažnou změnou zdravotního stavu mimo stavy pod bodem 1.
- kontaktují lékaře LSPP Hustopeče - TEL: 519 407 310
Který zajistí převoz pacienta k ošetření v případě například zlomenin nohou do spádového zdravotnického zařízení. Nebo navštíví pacienta přímo (předpokládáme minimum takových případů, zajisté se nebude vyjiždět např. k teplotám, zvracení a podobným případům)

4. V případě úmrtí
občané kotaktují lékaře LSPP Hustopeče tel: 519 407 310

5. Děti a mladiství do 15 let
Centrum dětských zdrav. služeb, Žerotínovo nám. 4/6, Brno - "Bílý dům"
Tel: 542 216 511
(tuto službu LSPP Hustopeče neposkytuje)

POZOR !!!
- Při kontaktu LSPP je nezbytné vědět:
jméno a příjmení, rodné číslo a zdravotní pojišťovnu (bez těchto náležitostí nemůže být služba poskytnuta!)
- Sanitní přeprava po 22 hodině ve všední den a po 19 hodině o víkendech bude zajištěna pouze pro ohledání lékařem v případě úmrtí

Důležitá telefonní čísla:
Integrovaný záchranný systém: 112
Zdravotnická záchranná služba: 155
Hasičský záchranný sbor: 150
Policie ČR: 158

Blučina, blučina, blučina, obec blučina, blucina, blucina, obec blucina, blučinský, blucinsky, net, mamutnet, svoboda, káňa, kana, potraviny, nerez, blucinaci, Blučiňáci, Blučina, Blucina, Lidový dům, hody, Blučinské, víno. www.kubesovi.cz

BAZAR: nabídka x poptávka
www.obec-blucina.cz/bazar

Aktuality| Obchody a pohostinství| Státní subjekty a zdravotnictví| Další firmy + zájmové spolky| Fotogalerie| Kniha návštěv| Kontakty| Možnost inzerce| © 2005 - 2019 Martin Svoboda