Aktuality | Obchody a pohostinství | Státní subjekty a zdravotnictví | Další firmy + zájmové spolky | Fotogalerie | Kniha návštěv

Svěcení vína ve farním kostele v Blučině

V úterý 27. prosince 2005 se ve farním kostele v Blučině uskutečnilo svěcení mladého vína. Po mši následovalo posezení nejen vinařů ve farském sklepě.

Redaktor Katolického týdeníku, Václav Štaud, píše:

Oslava plodu révy a lidské práce

Víno a zpěv pomáhají upevnit dobré vztahy ve farnostech.
V úterý 27. prosince sloužili v Blučině u Židlochovic mši svatou - jako všude jinde - ke cti svatého Jana Evangelisty. Blučinský farní chrám však prožil ještě mimořádnou slavnost. Jsme v kraji vinařů, kteří právě dnes přišli Bohu poděkovat za výsledky své celoroční namáhavé práce. Přestože s touto akcí zde začali teprve před pěti roky, už se stala dobrou tradicí a především starší farníky viditelně těší.
Víno jako jeden z nejvzácnějších Božích darů je středem promluvy; i svaté přijímání podávají symbolicky pod obojí způsobou. Na závěr bohoslužby děkuje pan farář všem pěstitelům révy za jejich úsilí, obětavost i nezbytnou poctivost a žehná řadám lahví mladého vína, vystaveným před obětním stolem. Přítomné pak zve k následné oslavě.
P. Lukasz Szendzielorz sem přišel před šesti lety až z katovické diecéze, kde se víno nepěstuje ani nepatří k oblíbeným nápojům. Dnes se ale otec Lukasz ohání koštýřem jako zkušený vinař. Dokáže už také víno sám vyrobit? "Ještě ne, zatím musí stačit, že se za vinaře modlím a jejich vínu žehnám. Hrozny z farské zahrady raději svěřuji odborníkům," odpovídá s úsměvem.
Farní sklep je délkou víc než 35 metrů druhým největším v Blučině. Do menšího by se také tolik farníků nevešlo. Krátká modlitba, přípitek, koleda a pak už zazní první táhlé tóny lidové písně. Lehce a čistě, jak umí zpívat jen vinařská chasa na jihu Moravy. Zpěv neustává po celý dlouhý večer, sám pan farář dolévá farního a jednotliví vinaři s manželkami se za ním zase přicházejí pochlubit, co oni přinesli nejlepšího. A všichni si chtějí připít také s maminkou pana faráře.
Paní Beátu pozval syn Lukasz na jednu z prvních slavností vína a ona od té doby žádnou nevynechala. "Nejvíc se mi líbí právě vaše písničky, poslouchala bych až do rána", říká a otáčí mikrofonem svého malého magnetofonu. Aby zpěv co nejlépe zachytila a mohla manželovi i rodinám dcer do Polska přivézt kromě dobrého vína i "to nejhezčí z Moravy", jak říká.
Zpěv a přátelské besedování znělo sklepem až do pozdních hodin, otec Szendzielorz každého odcházejícího doprovází, pozve k další spolupráci, tentokrát už ale na vinici Páně. Přátelská atmosféra ještě víc upevnila vzájemné vztahy. Loučí se také pan farář z nedalekých Židlochovic. "Dřív sem přicházelo víc spolubratrů z okolí," říká blučinský duchovní. "Poučili se tu a dnes už podobné akce organizují sami." Má pravdu. Slavnost žehnání vínu v krátké době na Moravě zdomácněla tak, že ji přebírají farnosti nejen ve vinorodých oblastech, ale i tam, kde réva běžně neroste. Tentokrát na den Miláčka Páně poprvé žehnali vínu například v kostele v Brně-Židenicích a dokonce i v kamenitém podhůří Vysočiny, v Tišnově.


Fotogalerie:

Klikni pro zvětšení.  Klikni pro zvětšení.  Klikni pro zvětšení.  Klikni pro zvětšení.  Klikni pro zvětšení.  Klikni pro zvětšení.  Klikni pro zvětšení.  Klikni pro zvětšení. 

Fotografie pořízené dne 27. prosince 2005.

Blučina, blučina, blučina, obec blučina, blucina, blucina, obec blucina, blučinský, blucinsky, net, mamutnet, svoboda, káňa, kana, potraviny, nerez, blucinaci, Blučiňáci, Blučina, Blucina, Lidový dům, hody, Blučinské, víno. www.kubesovi.cz

BAZAR: nabídka x poptávka
www.obec-blucina.cz/bazar

Aktuality| Obchody a pohostinství| Státní subjekty a zdravotnictví| Další firmy + zájmové spolky| Fotogalerie| Kniha návštěv| Kontakty| Možnost inzerce| © 2005 - 2019 Martin Svoboda