Aktuality | Obchody a pohostinství | Státní subjekty a zdravotnictví | Další firmy + zájmové spolky | Fotogalerie | Kniha návštěv

JUDO OREL BLUČINA

Historie oddílu
Oddíl Judo Orel Blučina začal vyvíjet činnost od září 1996. Cvičenci začali trénovat a po několika týdnech se počet judistů z původních devatenácti ustálil na devíti. Tréninky probíhaly v Lidovém domě v Blučině na žíněnkách určených k jiným účelům. Schopnosti a vytrvalost mladých judistů však neustále rostly. V roce 1997 přibylo dalších šest členů a počet mladých celý rok vydržel na patnácti. V oddíle jsou jak dívky, tak i chlapci a věk se pohybuje od 8 do 16 let. V roce 1998 byl oddíl oficiálně zaregistrován u ČESKÉHO SVAZU JUDA. Tento oddíl juda byl jediný oddíl v České republice pod hlavičkou křesťanské organizace OREL. Judisté byli připravováni na první závody. Každý judista vlastní platný průkaz JUDA, kde je zapsán jeho stupeň technické vyspělosti a počet vyhraných zápasů.

Náplň oddílu
Trénink juda probíhá ve školním roce pravidelně dvakrát týdně. Judisté jsou rozděleni do skupin podle výkonnosti – začátečníci a pokročilí. Začátečníci se učí v prvních fázích tréninků ohebnosti, rychlosti, obratnosti, zdokonalují se v technikách pádů a rozšiřují si kloubní pohyblivost. Tyto tréninky jsou konány ve stylu her a soutěží což příznivě působí na jejich fyzickou i psychickou kondici. Pokročilejší mají trénink zaměřený již na speciální techniky a akrobatické prvky.

Více informací o tomto oddíle najdete na novém webu www.judo.orelblucina.cz

Blučina, blučina, blučina, obec blučina, blucina, blucina, obec blucina, blučinský, blucinsky, net, mamutnet, svoboda, káňa, kana, potraviny, nerez, blucinaci, Blučiňáci, Blučina, Blucina, Lidový dům, hody, Blučinské, víno. www.kubesovi.cz

BAZAR: nabídka x poptávka
www.obec-blucina.cz/bazar

Aktuality| Obchody a pohostinství| Státní subjekty a zdravotnictví| Další firmy + zájmové spolky| Fotogalerie| Kniha návštěv| Kontakty| Možnost inzerce| © 2005 - 2019 Martin Svoboda