Aktuality | Obchody a pohostinství | Státní subjekty a zdravotnictví | Další firmy + zájmové spolky | Fotogalerie | Kniha návštěv

Římskokatolická farnost Blučina
vás srdečně zve k návštěvě kostela
Nanebevzetí Panny Marie ve dnech 22. a 23. září 2012,
kdy budeme děkovat za letošní úrodu.

V sobotu 22. září 2012 bude otevřen kostel od 14:00 do 18:00 hodin

  • v 18:00 hodin mše svatá

V neděli 23. září 2012 bude kostel otevřen od 10:00 do 18:00 hodin

  • v 10:30 hodin mše svatá spojená s poděkováním za úrodu
    (na mši svatou s sebou přineste plody úrody k posvěcení)
  • v 15:00 hodin zazpívají děti z náboženství a skupina Fakt jo

Po oba dny bude možné nahlédnout do hrobky v kapli svaté Barbory.

Vaše finanční dary budou použity na pořízení nových varhan.

V prodeji bude CD fotografií 1. svatého přijímání let 1942-2012. Cena 120 Kč (100 Kč z této částky bude věnováno na nové varhany).

P. PhDr. ThDr. Hynek Šmerda, Th.D., farář

Blučina, blučina, blučina, obec blučina, blucina, blucina, obec blucina, blučinský, blucinsky, net, mamutnet, svoboda, káňa, kana, potraviny, nerez, blucinaci, Blučiňáci, Blučina, Blucina, Lidový dům, hody, Blučinské, víno. www.kubesovi.cz

BAZAR: nabídka x poptávka
www.obec-blucina.cz/bazar

Aktuality| Obchody a pohostinství| Státní subjekty a zdravotnictví| Další firmy + zájmové spolky| Fotogalerie| Kniha návštěv| Kontakty| Možnost inzerce| © 2005 - 2019 Martin Svoboda